836
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38231803
TT KIỂM ĐỊNH & KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÍA NAM (SPCC)
KIỂM ĐỊNH VÀ KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
  • NÔNG NGHIỆP – HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI