1660
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38351056
Website: www.t3h.vn
TT TIN HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM
* VI TÍNH – PHÁT TRIỂN…
– Đào tạo các chứng chỉ Quốc gia: sơ cấp, chuyên đề, kỹ thuật viên…
– Đào tạo các chứng chỉ Quốc tế: Cisco, Oracle, Microsoft…
– Thi trực tuyến các chứng chỉ Quốc tế.
– Cung cấp các phần mềm quản lý.
– Tư vấn và thẩm định các giải pháp tin học toàn diện.

Ngành Nghề Bổ Sung:
VI TÍNH – PHÁT TRIỂN & CUNG CẤP PHẦN MỀM

  • VI TÍNH – PHÁT TRIỂN & CUNG CẤP PHẦN MỀM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI