University of Languages and International Studies – VNU,Hanoi

2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
7 Tháng Sáu, 2021 / 2
University of Languages and International Studies – VNU,Hanoi
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 66805932

“Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành liên quan. Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng…