16
Ngành nghề : XÃ HỘI - TỔ CHỨC
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297)3810917
Email: qtm.vptu@kiengiang.gov.vn
Website: www.kiengiang.dcs.vn
Người đại diện: Lê Thanh Hùng
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY KIÊN GIANG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI