922
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 1900545450
Email: info@moitruongachau.com
Website: www.moitruongachau.com
Xử Lý Nước Thải á Châu – Công Ty TNHH MTV Sản Xuất TMDV Môi Trường á Châu

Môi Trường Á Châu chuyên tư vấn các giải pháp và cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dành cho Doanh nghiệp từ lúc chuẩn bị đầu tư – phê duyệt dự án đến khi bắt đầu hoạt động và liên tục trong quá trình sản xuất.
– Tư vấn, thiết kế, thi công, cải tạo, vận hành & bảo trì hệ thống xử lý nước thải/nước cấp

– Cung cấp vật tư, thiết bị, hóa chất xử lý nước

– Thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại

– Hủy hình dạng, xử lý hàng hóa tồn kho, hết hạn, không đạt tiêu chuẩn, … theo yêu cầu của khách hàng

– Phân tích mẫu – xác định chất thải có hay không các thành phần nguy hại vượt ngưỡng

– Tư vấn, thực hiện các loại hồ sơ môi trường

– Cung cấp giẻ lau công nghiệp, nguyên – nhiên liệu tái chế

Môi Trường Á Châu tư vấn giải pháp cho tất cả khách hàng có quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, kể cả khi khách hàng chưa hợp tác và cam kết tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam cũng như Quốc tế.
Qua gần 10 năm phát triển, đến nay Môi Trường á Châu đã có 4 chi nhánh, hơn 300 nhân sự và hàng chục ngàn khách hàng đã, đang hợp tác trên khắp cả nước.
Môi Trường Á Châu đồng hành cùng Doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Xử Lý Nước, Xử Lý Nước Thải – Hệ Thống Xử Lý Nước, Nước Thải

Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp (Dệt Nhuộm, Ngành Giấy,..Nhà Máy)

Hóa Chất Môi Trường

Nước, Nước Thải – Thiết Bị Xử Lý Nước, Nước Thải

Hóa Chất Xử Lý Nước – Nước Thải (Chất Trợ Lắng PAC, Chloramin B, Phèn Nhôm,.)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI