Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / NHÔM KÍNH - THIẾT KẾ & THI CÔNG