Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / CÔNG NGHIỆP - THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG