Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / ĐIỆN - DỤNG CỤ NGẮT - CHUYỂN MẠCH