Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC & HỘP GIẢM TỐC