Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / ĐỘNG CƠ - THIẾT BỊ & SỬA CHỮA