Ngành nghề: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH / QUẠT HÚT & THÔNG GIÓ