Ngành nghề: QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG / VI TÍNH - THIẾT KẾ ĐỒ HỌA