Ngành nghề: XÂY DỰNG / NHÀ - CĂN HỘ BÁN - CHO THUÊ