Dán niêm phong hook and loop sử dụng trong ngành đóng gói bao bì

Dán niêm phong hook and loop móc nối với nhãn hiệu VELCRO ® PRESS-LOK ® nhẹ và có thể được niêm phong dễ dàng và an toàn trên các màng polyetylen có thể tái chế. 

Điều này bao gồm trải nghiệm đóng bịch bao bì bằng chốt khóa hook and loop mà người tiêu dùng đã tin tưởng với Nhãn hiệu VELCRO ® chốt khóa PRESS-LOK ® .

Bằng cách sử dụng tùy chọn niêm phong chốt kín này, khách hàng có thể điều chỉnh thêm trải nghiệm đóng khóa sản phẩm mong muốn của họ bằng cách sử dụng cấu hình con dấu nhỏ hơn chiều rộng đóng cửa. Bất kỳ hàng không được niêm phong nào được đặt bên trong bao bì đều tăng khả năng chống tràn khí và các móc không được niêm phong ở đầu người tiêu dùng giúp niêm phong an toàn hơn

Nhãn hiệu VELCRO ® PRESS-LOK ® giúp niêm phòng an toán hơn

Tạo các biên dạng niêm phong mỏng có chiều rộng từ 2,5 đến 3,5 mm (màu đỏ) và sử dụng các thanh dẫn hướng (màu xanh lam) để định vị phần đóng ở giữa sẽ để lại khoảng 3 hàng móc không có mặt sau ở cả hai mép của phần đóng.

Cạnh dưới sẽ cung cấp khả năng chống tràn cao hơn nhiều trong khi cạnh trên sẽ mang lại khả năng đóng an toàn.

Kiểm tra rơi

Xem bên dưới cách sản phẩm tạo áp lực lên nắp khi gói hàng bị rơi dựa trên nắp có mặt niêm phong và mặt không niêm phong với cạnh dưới không được bịt kín.

Đối với nội dung túi nặng, người dùng cũng có thể chọn di chuyển phần đóng xuống để để lại 4 hoặc 5 hàng móc hook and loop niêm phong không được niêm phong. Điều này có thể cải thiện khả năng chống nổ và tràn nhiều lần so với việc đóng kín hoàn toàn.

Dán niêm phong hook and loop móc nối với nhãn hiệu VELCRO ® PRESS-LOK ® nhẹ và có thể được niêm phong dễ dàng và an toàn trên các màng polyetylen có thể tái chế.  Điều này bao gồm trải nghiệm đóng bịch bao bì bằng chốt khóa hook and loop mà người tiêu dùng đã tin tưởng với… Xem bài viết