Hỗ trợ tiền lương cho lao động dôi dư nghỉ hưu “non”

Người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi thì được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng, tính bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH đang trình Chính phủ phương án thay thế Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Những nội dung cơ bản của dự thảo nghị định mới sẽ được điều chỉnh theo hướng, như: Sửa đổi tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường, cách tính tiền hỗ trợ thêm cho người lao động, điều chỉnh căn cứ tiền lương cơ sở sang lương tối thiểu vùng, quy định căn cứ thời gian làm việc làm để tính trợ cấp thôi việc…

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị sửa đổi tuổi nghỉ hưởng lương hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường từ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ lên đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với nữ vào năm 2035 theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ tiền lương cho lao động dôi dư nghỉ hưu non - 1

Sửa đổi cách tính tiền hỗ trợ thêm cho người lao động dôi dư từ hệ số nhân với mức lương cơ sở sang hệ số nhân với mức lương tối thiểu vùng tính bình quân của tất cả các vùng lương.

Đối với người lao động dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng tính bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi hoặc đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo hình thức cổ phần hóa, bán, chuyển thành trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp thì được hỗ trợ 0,05 tháng lương tối thiểu vùng tính bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.

Đối với người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo hình thức giải thể phá sản thì được hỗ trợ 0,2 tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.

Về thời gian và tiền lương làm căn cứ tính chế độ đối với người lao động dôi dư, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị sửa đổi quy định về thời gian làm việc làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời sửa đổi cách tính thời gian làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại để tính khoản tiền hỗ trợ để đảm bảo tính thống nhất.

Bên cạnh đó, tiền lương làm căn cứ tính các khoản hỗ trợ cho người lao động dôi dư được sửa đổi từ lương cơ sở sang mức lương tối thiểu vùng tính bình quân của tất cả các vùng, do Chính phủ công bố tại thời điểm người lao động nghỉ việc…

Nguồn: dantri.com.vn

Người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi thì được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng, tính bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội. Bộ LĐ-TB&XH đang trình Chính phủ phương án thay thế Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động… Xem bài viết