Làm bảng thông báo vui nhộn cho lớp học của bạn bằng Băng dán hook and loop

Mệt mỏi với cách gọi đọc tên điểm danh theo kiểu cũ? Hãy sáng tạo với cách bạn theo dõi sự chuyên cần của học sinh trong năm nay. 

Sử dụng hướng dẫn từng bước dễ dàng của YP.VN bên dưới để tạo màn hình trò chơi đua theo dõi điểm danh tương tác, thú vị cho lớp học của bạn.

Nó không chỉ trông tuyệt vời trong lớp học của bạn mà còn có thể coi là một bài học về trách nhiệm. Bằng cách chỉ định một học sinh mỗi ngày/tuần để theo dõi điểm danh, học sinh phụ trách sẽ học được trách nhiệm đối với một nhiệm vụ quan trọng. 

Phần thưởng – bạn có thể thưởng cho (những) học sinh đi học chuyên cần hàng tháng, khiến lớp học trở nên thú vị hơn và thấm nhuần tầm quan trọng của việc đến lớp!

Cách tạo màn hình theo dõi điểm danh

Những gì bạn cần:

 1. Nhãn hiệu VELCRO® Dải băng nhám gai hook and loop gắn kết có thể tháo rời  hoặc Móc treo ® Chốt hook and loop gắn tường có thể tháo rời
 2. Vòng tròn nhám gai gắn có thể tháo rời thương hiệu VELCRO®
 3. Băng gắn có thể tháo hook and loop rời nhãn hiệu VELCRO®
 4. Nhãn tháng (bạn có thể tự tạo, mua một số hoặc đây là một số  nhãn miễn phí  mà chúng tôi đã tìm thấy)
 5. Số có thể in
 6. Thẻ tên – biến những hoạt động này thành một hoạt động thú vị, sáng tạo và yêu cầu học sinh của bạn làm thẻ tên của riêng mình!
 7. Kéo

Phải làm gì:

Trước khi bắt đầu, hãy tìm một phần sạch sẽ  trên một trong những bức tường của lớp học   (có lẽ ở đâu đó gần bảng trắng để cả lớp có thể nhìn thấy ) .

 1. Sử dụng  Thanh gắn tường băng nhám gai hook and loop có thể tháo rời nhãn hiệu VELCRO®  hoặc Móc gắn tường băng gai dính hook and loop có thể tháo rời HANGables ® , dán nhãn có tháng lên tường. 

 2. sử dụng dải móc treo tường có thể tháo rời hoặc dải gắn có thể tháo rời nhãn hiệu velcro để gắn nhãn tháng vào tường dán nhãn tháng lên tường
 1. Sử dụng  Vòng tròn gai dính gắn có thể tháo rời nhãn hiệu VELCRO®  để  đính kèm các ngày dưới tháng. Bạn có thể  theo dõi  cả tháng hoặc chỉ hiển thị số ngày học  , trừ ngày nghỉ cuối tuần.   
  sử dụng vòng tròn gắn có thể tháo rời nhãn hiệu velcro để gắn số hoặc ngày lên tường thêm số hoặc ngày dưới nhãn tháng
 2. Khi tháng  và  ngày được thiết lập, hãy sử dụng  Băng gắn nhám gai hook and loop có thể tháo rời nhãn hiệu VELCRO®  để tạo “làn đường” cho học sinh bên dưới, cách đều nhau cho mỗi học sinh. Gắn phần móc của băng dính vào tường. Đảm bảo rằng bạn làm cho nó dài hơn chiều dài h của các số để đảm bảo bạn  có đủ khoảng trống cho dấu sao t  và kết thúc/ Dấu sao . 
  sử dụng băng gắn có thể tháo rời thương hiệu velcro để bắt đầu thêm làn đường sinh viên thêm làn đường cho mỗi học sinh theo tháng và ngày
 3. Sau đó, cắt  cạnh vòng  của băng dính và dán vào bảng tên của từng học sinh ; dán các thẻ vào “làn đường . ”
  thêm nhãn cho từng học sinh trong mỗi làn và gắn vào các làn
 4. Thì đấy! Trình theo dõi của bạn đã hoàn tất và sẵn sàng để sử dụng! Mỗi ngày học sinh có mặt, anh ấy / cô ấy  sẽ được  chuyển   tên của họ về phía trước.  
  di chuyển nhãn của mỗi học sinh về phía trước cho mỗi ngày họ có mặt nhãn sinh viên di chuyển theo tháng để thể hiện sự tham dự của họ

Vào cuối tháng, (những) người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng!

học sinh có chuyên cần tốt nhất nhận được một ngôi sao

Mệt mỏi với cách gọi đọc tên điểm danh theo kiểu cũ? Hãy sáng tạo với cách bạn theo dõi sự chuyên cần của học sinh trong năm nay.  Sử dụng hướng dẫn từng bước dễ dàng của YP.VN bên dưới để tạo màn hình trò chơi đua theo dõi điểm danh tương tác, thú vị… Xem bài viết