566
Ngành nghề : BẠC ĐẠN - VÒNG BI
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 33117521
Hotline: 0945623636
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GELEXIM
Là nhà phân phối vòng bi FAG và vòng bi INA, máy công nghiệp, thiết bị công nghiệp, máy công trình
  • BẠC ĐẠN – VÒNG BI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI