CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MĂNG GAN CAO BẰNG

Nặm Loát, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MĂNG GAN CAO BẰNG
Ngành nghề : Khai thác quặng sắt
Tỉnh thành : CAO BẰNG
Mã số thuế : 4800152908-006
Người đại diện : TRẦN DUY ĐỘ
Điện thoại : 02063 506929
Ngày thành lập : 2009-11-12
Tình trạng : Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật gần nhất : 2023-06-25 05:04:53
Ngành nghề chính : Khai thác quặng sắt