510
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38240260
Website: www.tetrapak.com
CTY CP TETRA PAK VIỆT NAM
  • THỰC PHẨM – THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI