941
Ngành nghề : THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)66759291
CTY TNHH MỸ NGHỆ KIM SƠN
HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ :
SỬNG,
XƯƠNG,
VỎ ỐC,
NGỌC TRAI
  • THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI