NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống Tìm thấy 7