Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / TÀU - THUYỀN - PHÀ - XÀ LAN - SẢN XUẤT & DỊCH VỤ