1325
TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) – Tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu đất nước. 35 năm qua, PVC đã nỗ lực vươn lên trở thành một doanh nghiệp xây lắp chủ lực của ngành, với trình độ quản lý và công nghệ mang tầm quốc tế trong xây lắp chuyên ngành Dầu khí và các công trình công nghiệp dân dụng quy mô lớn.
  • DẦU KHÍ – CÔNG TY
  • TÀU – THUYỀN – PHÀ – XÀ LAN – SẢN XUẤT & DỊCH VỤ
  • ĐƯỜNG THỦY – ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA
  • DẦU KHÍ – THIẾT BỊ
  • KHOAN – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
- Thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu khí, giàn khoan, chân đế giàn khoan (trên đất liền, ngoài biển), các kết cấu kim loại, bồn bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, nước. - Chế tạo và cung cấp các loại ống chống cần khoan, ống nối, khớp nối, đầu nối và phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí. - Đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất. - Kinh doanh vật tư, thiết bị xây dựng và thiết bị phục vụ ngành dầu khí.
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI