Thủ tục nhập khẩu Cần trục cẩu trục

I/ Thông tư hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cần trục

THÔNG TƯ Số: 22/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018 QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

– – Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH

– – Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH

– QCVN 7:2012/BLĐTBXH

– QCVN 29:2016/BLĐTBXH

II/ Xác đinh Hs code cần trục để làm thủ tục nhập khẩu cần trục khi nhập khẩu

Các HS code sau liên quan tới cần trục sẽ phải chịu sự quản lý của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

– Cần trục trượt trên giàn trượt (cần trục cổng di động), cần trục vận tải, cổng trục, cầu trục, khung thang nâng di động và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống:


8426.11.00 : – – Cần trục cầu di chuyển trên đế cố định – thuế nk 5%

8426.30.00: – Cần trục cổng hoặc cần trục cánh xoay – thuế nk 5%

8426.19.90:  – – – Loại khác – thuế nk 0%

III/ Đăng ký kiểm tra nhà nước trước khi làm Thủ tục nhập khẩu cần trục

BƯỚC 1: Mở tờ khai hải quan nhập khẩu cần trục

* Hồ sơ cần chuẩn bị trước bao gồm:

– Hợp đồng, Invoice, Packing list, C/O, Bill…

* Lên tờ khai hải quan nhập khẩu cần trục chính thức.

BƯỚC 2: Đăng ký kiểm tra nhà nước tại Sở đối với cần trục nhập khẩu

– Bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ để đăng ký lên Sở gồm:

Hợp đồng, Packing list, Vận đơn, Hóa đơn thương mại

Tờ khai nhập khẩu cần trục

Giấy chứng nhận xuất xứ ( nếu có )

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS ( nếu có )

Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa bằng tiếng việt ( nếu có thì nộp luôn, nếu chưa có bổ sung sau khi nộp giấy chứng nhận hợp quy )

Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu ( Mẫu 01 – NĐ154/2018) – 2 bản

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở sẽ giải quyết và trả lại bạn một bản để tiến hành tiếp tục thủ tục nhập khẩu của mình nhé.

BƯỚC 3: Liên hệ trung tâm kiểm định đăng ký hợp quy

– Sau khi đăng ký ở Sở xong, Bạn nộp một bộ hồ sơ đăng ký hợp quy mặt hàng cần trục tại trung tâm kiểm định có chức năng này.

– Hồ sơ chuẩn bị gồm :

Bản đăng ký hợp quy – theo mẫu quy định

Tờ khai nhập khẩu cần trục

Hợp đồng kinh doanh, phiếu đóng gói hàng hóa, hóa đơn thương mại

Vận đơn

Giấy chứng nhận xuất xứ C/O ( nếu có )

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS ( nếu có )

Catalogue sản phẩm…

– Trung tâm kiểm định kiểm tra hồ sơ tiếp nhận và trả bạn lại bản tiếp nhận. Bạn dùng để nộp hồ sơ hải quan nhé!

IV/ Tiến hành thủ tục nhập khẩu cần trục tại Hải quan

Bước 1: Tùy theo kết quả phân luông tờ khai bạn sẽ tiến hành bước này nhé.

Hồ sơ chuẩn bị như bình thường + thêm giấy đăng ký kiểm tra nhà nước và giấy đăng ký hợp quy ở các bước thực hiện trước đó.

Bạn liên hệ hải quan nơi bạn đăng ký để được giải quyết.

Nếu bạn muốn đưa hàng về bảo quản nhớ thêm công văn xin đưa hàng về bảo quản kèm theo hồ sơ nộp hải quan.

Bước 2 : Gọi trung tâm kiểm định xuống kho thực hiện thủ tục giám định cần trục nhập khẩu

– Tùy bạn muốn lựa chọn kiểm định tại kho hay tại cảng luôn. Khi đó, bạn hẹn trung tâm xuống kho/cảng thực hiện kiểm tra hàng hóa và tiến hành cấp chứng nhận hợp quy cho lô hàng của bạn.

Bước 3: Bổ sung hồ sơ còn thiếu cho Sở và nhận kết quả kiểm tra nhà nước

– Khi bạn nhận được chứng nhận hợp quy từ trung tâm kiểm định. Bạn cần liên hệ lại Sở để nộp hồ sơ bổ sung để có kết quả chính thức về kiểm tra chất lượng nhà nước.

– Hồ sơ có thể bao gồm các chứng từ sau :

Văn bản Bổ sung hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước sản phẩm hàng hóa ( có mẫu sẵn )

Giấy chứng nhận hợp quy

Mẫu nhãn sản phẩm đã được gắn dấu hợp quy

Nhãn phụ ( nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định )

Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa bằng tiếng việt ( nếu ở trên chưa nộp )

– Sở sẽ cấp kết quả kiểm tra nhà nước trong vòng 5 ngày khi nộp đủ hồ sơ được yêu cầu.

BƯỚC 4: Hoàn thành thủ tục nhập khẩu cần trục – Nộp kết quả kiểm tra nhà nước cho hải quan.

– Với kết quả kiểm tra nhà nước đạt, bạn nộp cho hải quan kết quả này và thông quan hàng hóa của mình. Khi đó, bạn có thể mua bán, sử dụng hàng hóa rồi nhé!

Nguồn: trumxnk.com

I/ Thông tư hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cần trục THÔNG TƯ Số: 22/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018 QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – – Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH –… Xem bài viết