MVA GROUP

LK3 – 04, Kdt Lộc Ninh, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, Hà Nội
2 Tháng Chín, 2019 / 1310
MVA GROUP
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 85870666
Di động : 0981350666
Người đại diện : Trần Văn Dũng
Mã số thuế : 0106372463

MVA Group gồm các công ty thành viên như: Công ty cổ phần MVA Việt Nam – Chuyên đầu tư mua bán chuyển nhượng doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, tư vấn đầu tư, đại lý kinh doanh các sản phẩn phần mềm kế toán, phần mềm bảo hiểm xã hội, giải pháp hóa đơn điện…