16
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 66941001
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 2 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Ban Quản lý dự án Điện 2 được thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất của Ban QLDA Nhiệt điện 2 và Ban QLDA Thủy điện 1. Với đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực quản trị và đã trưởng thành qua các dự án lớn như:

1. Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (600MW)

2. Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang (342MW)

3. Nhà máy Thủy điện Bản Chát (220MW)

4. Nhà máy Thủy điện Huội Quảng (520MW)

  • THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI