1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Văn Thành
Mã số thuế: 0100100079-091
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 24/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 2 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện