576
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: (0255)3512666
BQL CÁC CCN H.BÌNH SƠN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI