736
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35267301
Email: sgn-mt@illies.de
Website: www.illies.de
C.ILLIES & CO. (GMBH & CO) – REP. OFFICE
MÁY MÓC TRONG CÔNG NGHIỆP
(MÁY IN, MÁY ĐÓNG GÓI, MÁY DỆT, NỒI HƠI )
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI