CHẾ BIẾN GIA VỊ THỰC PHẨM HÙNG THẮNG

THÔN MINH HIỆP 1, MINH KHAI, HOÀI ĐỨC
19 Tháng Bảy, 2019 / 182
CHẾ BIẾN GIA VỊ THỰC PHẨM HÙNG THẮNG
Ngành nghề : GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024)33668706

GIA VỊ & NƯỚC CHẤM