1719
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0907567888
Email: info@kiemdinh6.vn
Website: kiemdinh6.vn
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiểm Định 6
KIỂM ĐỊNH 6 hoạt động trên 6 mảng chính: Kiểm định an toàn, Huấn luyện an toàn, Tư vấn giám sát an toàn, Quan trắc môi trường, Kiểm tra nghiệm thử, Đánh giá hợp quy.

HỒ SỢ NĂNG LỰC
Kiểm Định 6 với nguồn nhân lực nhiều năm kinh nghiệm, năng lực thực hành cao song hành là sức trẻ, đầy nhiệt huyết và ước mơ của đội ngũ kế cận đã và sẽ luôn góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn vì sự phát triển của đất nước, đem niềm vui trọn vẹn đến mỗi gia đình.

Mục tiêu hàng đầu của Kiểm Định 6 là đem đến cho khách hàng lợi ích thiết thực nhất, cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng trong việc duy trì hoạt động an toàn cho thiết bị và người sử dụng.

Ngành nghề kinh doanh chính:

GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

- KIỂM ĐỊNH AN TOÀN - HUẤN LUYỆN AN TOÀN - TƯ VẤN GIÁM SÁT AN TOÀN - QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG - KIỂM TRA NGHIỆM THỬ - ĐÁNH GIÁ HỢP QUY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI