1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Tất Múi
Mã số thuế: 0314624898-001
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HÀO TIẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu