824
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 38232291
Chi Nhánh HÀ NỘI Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) – CÔNG TY TNHH MTV
Tổng Công ty Cà phê Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 251/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 04/2008/QĐ-TTg ngày 09/01/2008.

Công ty mẹ – Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Công ty Cà phê 719, Công ty Cà phê Buôn Hồ, Công ty Cà phê Iasao, Công ty Cà phê Đắc Uy, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh.

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam là Tổng Công ty Nhà nước có các đơn vị đặt trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố trong nước. Địa bàn trong nước chủ yếu vùng Tây Nguyên. Trong những năm qua Tổng Công ty đã có nhiều đóng góp quan trọng phát triển KT-XH trong vùng.

Tổng Công ty có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị từ sản xuất cà phê,cao su, ca cao, lúa nước, hồ tiêu có năng suất cao, chất lượng tốt, có hệ thống các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các nhà máy chế biến cà phê từ nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tổng Công ty là nhà cung cấp hàng đầu của Việt Nam về cà phê nhân – chiếm 30% thị phần xuất khẩu cà phê nhân cả nước. Tổng Công ty còn có hệ thống các Trung tâm Thương mại dịch vụ VINACAFE trong các vùng sản xuất, tiêu thụ cà phê lớn, các đô thị lớn trong cả nước nhằm thúc đẩy thương mại và quảng bá thương hiệu VINACAFE.

Ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe gồm:

Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các ngành, nghề, lĩnh vực chính là:

– Trồng, sản xuất, kinh doanh: cà phê, ca cao, cao su, tiêu, điều, mía, chè, cây lương thực và các loại cây công nghiệp khác; trồng rừng, khai thác lâm nghiệp,

lâm sản và dịch vụ có liên quan; nuôi, trồng, khai thác thuỷ, hải sản và dịch vụ có liên quan.

– Đầu tư công nghiệp chế biến nông sản: cà phê, chè, cao su, ca cao, tiêu, điều, đường,mật….

– Sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư, hàng hoá tiêu dùng phục vụ sản xuất và đời sống.

– Chăn nuôi gia súc, sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, chế biến thực phẩm.

– Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.

– Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, khai hoang, quảnlý, sử dụng và khai thác thuỷ nông, thủy điện.

– Kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, khách sạn, dịch vụ ăn uống, quảng cáo.

– Tư vấn đầu tư xúc tiến thương mại; kinh doanh kho bãi, vận tải hàng hoá và các thiết bị vận tải.

– Đầu tư kinh doanh bất động sản, trung tâm thương mại, cho thuê văn phòng, cao ốc.

– Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến trồng, sản xuất, chế biến cà phê và các hàng hoá nông, lâm, thuỷ, hải sản; tư vấn, cung ứng xuất khẩu lao động.

– Đầu tư vốn vào các công ty thành viên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các công ty khác hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

  • CÀ PHÊ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI