Cơm Niêu Hải Sư Singapore

111K1 Giảng Võ - Đống Đa, Hà Nội
25 Tháng Một, 2021 / 619
Cơm Niêu Hải Sư Singapore
Ngành nghề : CƠM / ĐỒ ĂN NHANH
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 35120782