3
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NHÀN EMI
Đơn vị dẫn đầu cung cấp giải pháp ứng dụng về dữ liệu nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Mang lại giá trị thật sự hiệu quả về trình quản lý bán hàng, truy xuất số liệu và là người bạn của người nông dân trong công việc hằng ngày

  • TIN HỌC – THIẾT BỊ & LINH KIỆN
  • VI TÍNH – TƯ VẤN & CUNG CẤP GIẢI PHÁP
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI