6
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0833379999
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAT VIỆT NAM
Lĩnh vực kinh doanh: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

 

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI