5
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0914899138
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Lĩnh vực kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

THỦY HẢI SẢN -CUNG CẤP

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI