CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

30 Ngõ 24 Ngọc Lâm, Long Biên, HÀ Nội
17 Tháng Sáu, 2021 / 5
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Di động : 0914899138

Lĩnh vực kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản THỦY HẢI SẢN -CUNG CẤP