3
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ 222
Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

GIƯỜNG
ĐỒ GIA DỤNG
BÀN GHẾ – SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI