1
Tỉnh thành : HÀ NAM
Điện thoại: 02263582875
Người đại diện: Lê Văn Út Lớn
Mã số thuế: 3603447499-009
Ngành nghề chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
CÔNG TY CỔ PHẦN MNS FEED – CHI NHÁNH HÀ NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản