1771
Ngành nghề : ĐÚC - XƯỞNG ĐÚC
Tỉnh thành : QUỐC TẾ
Điện thoại: 36628168
Email: vietnamtbi@tbi.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TBI
  • ĐÚC – XƯỞNG ĐÚC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI