8
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0362442507, 0985306686, 0987118165
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FRUITS
Lĩnh vực kinh doanh: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống

LÂM NGHIỆP – LÂM SẢN
NÔNG SẢN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI