1465
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)37957717
Website: cjsc.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – CJSC
  • XÂY DỰNG – THẦU XÂY DỰNG & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI