1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Đặng Thị Thiệp
Mã số thuế: 0315447151
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
CÔNG TY TNHH BẢO TÀNG BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN – GIA ĐỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Hoạt động thư viện và lưu trữ