Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đại Dương

38, đường 24 A, phường 10, quận 6, tp Hồ Chí Minh
5 Tháng Hai, 2021 / 1010
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đại Dương
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Di động : 0966655505

Thành lập năm 2009, với ý tưởng giúp các doanh nghiệp xuất khẩu có thêm nhiều kênh giao dịch để tìm khách hàng từ các phân khúc thị trường khác nhau, chứ không phụ thuộc vào 1 kênh nổi tiếng với sự cạnh tranh quá cao. » Năm 2012: OceanB2B bắt đầu hợp tác với một…