1
Người đại diện: KWON OHOON
Mã số thuế: 0315659886
Ngành nghề chính: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GB SOLUTION

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
  • Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
  • Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
  • Sản xuất máy thông dụng khác