1
Tỉnh thành : BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: 0912572909
Người đại diện: TRẦN XUÂN ÁNH
Mã số thuế: 4101543779
Ngành nghề chính: Giáo dục nhà trẻ
Ngày cấp: 28/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THƯƠNG MẠI TẤN LỢI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục mẫu giáo
  • Giáo dục nhà trẻ