CÔNG TY TNHH HOÀNG NAM BẮC KẠN

Thôn Cốc Thử, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /