1
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Nam
Mã số thuế: 0316526952
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH HOÀNG NAM BI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu