1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 023766668690981
Người đại diện: Cao Thị Oanh
Mã số thuế: 2802583889
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật
Công Ty TNHH Luật Hoàng Anh

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động công chứng và chứng thực
  • Hoạt động của trụ sở văn phòng
  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
  • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Hoạt động pháp luật
  • Hoạt động pháp luật khác
  • Hoạt động tư vấn quản lý