Công ty TNHH Máy Móc Xây Dựng XCMG-Xuzhou

Số 80, Đường Xuhai, Khu Phát triển Kinh tế & Công nghệ, Từ Châu, Giang Tô
30 Tháng Tám, 2021 / 12
Công ty TNHH Máy Móc Xây Dựng XCMG-Xuzhou
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại : +8651687767266

Công ty TNHH Máy Móc Xây Dựng XCMG-Xuzhou được thành lập năm 1943, là công ty hàng đầu về máy móc xây dựng tại Trung Quốc. Cẩu Tháp, Cần Cẩu Tháp, Cần Trục Tháp Cầu Trục và Cổng Trục (Dầm Đơn, Dầm Đôi) – Thiết Kế, Chế Tạo và Lắp Đặt Xây Dựng – Máy…