Công ty TNHH Môi trường PIKOM

Số 193 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
27 Tháng Tư, 2021 / 622
Công ty TNHH Môi trường PIKOM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 62857789
Di động : 0916133212

Công ty TNHH Môi trường PIKOM hoạt động với các ngành nghề kinh doanh chính như: Khảo sát, Tư vấn đầu tư, Lập báo cáo khả thi các công trình cấp thoát nước và bảo vệ môi trường. Xây dựng dân dụng, Công nghiệp, Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị,…